תחומי פעילות

מאגרי מידע

בעוד שבעולם הולכת וגוברת המודעות לנושאים של אבטחת מידע והגנת הפרטיות ובהתאמה מתפתחת ומתהדקת גם הרגולציה בעניינים אלה  תאגידים רבים מידי לוקים עדיין בחוסר מודעות וחוסר ידע בכל הקשור לרגולציה בנושאים של ניהול מאגרי מידע, החזקה בהם, איסוף נתונים, שמירתם והעברתם לצדדים שלישיים.

פעילות התאגיד בהקשרים של מאגרי מידע וניהול של מידע רגיש חושפת את התאגיד לאחריות משפטית כבדה ואף חושפת את נושאי המשרה בתאגיד לחבות אישית. יתירה מכך, הימנעות הארגון מהבניית תהליכים ונהלים ברורים וסדורים לגבי איסוף מידע אישי ו/או רגיש וניהול מאגרי המידע שלו אינה מאפשרת ניהול עסקי נכון של  המשאבים הקיימים מחד, ומובילה לאיבוד הזדמנויות עסקיות רבות ערך מאידך.

 

מלבד הסיוע לארגון לנהל את החשיפה המשפטית ולמקסם את ניצול המשאבים הארגוניים שלו באופן אופטימלי, ההתמחות הייחודית שלנו בייעוץ המשלב את הרובד המשפטי עם זה העסקי והתאגידי בשילוב העובדה כי הרגולציה הישראלית בעניין מאגרי מידע עודנה מתהווה, מאפשרת לנו, לספק לארגונים מגוון שירותים:

  • בחינת ניהול מאגרי המידע של הארגון והצעת פתרונות לייעול ניהול מאגרי המידע, ברמה העסקית והמשפטית על מנת למזער את החשיפה ומיקסום נצילות המשאבים

  • עדכון שוטף של הלקוחות בחידושי חקיקה והנחיות הגופים המסדירים

  • ייעוץ לגבי הטמעה ויישום של נהלים מתאימים בארגון

  • ייעוץ וליווי הלקוחות בפיתוח מוצרים מבוססי דאטא או מוצרים אשר עושים שימוש בדאטא

  • ייעוץ וליווי בהטמעת מוצרים מבוססי דאטא בארגון בהטמעה של פיתוחים של הארגון אצל לקוחותיו

למידע נוסף אודות חובת רישום מאגרי מידע, ניהול נכון ואיסוף מאגרי מידע ראה:
מאמר בעניין מאגרי מידע והגנת הפרטיות

אודיט תאגידי

GOLDIMPACT יחד עם זהבי דיין ייעוץ משפטי ועורכי דין, פיתח מתודולוגיית עבודה, המאפשרת לתאגיד, באמצעות מתן מענה על מעין שאלון-זרימה, לבחון את התנהלותו התאגידית, הן מבחינת ממשל תאגידי/אחריות תאגידית/ניהול תאגידי, הן מבחינת ממשקי הפעולה של התאגיד עם תאגידים קשורים אחרים והן מבחינה מסחרית, לרבות התאמת מודל התקשרות מסחרי לפעילות "בשטח".

בחינה של ניהול תאגידי חייבת להיות מוטמעת במתודולוגיה הארגונית של תאגידים, מכיוון שגם אם נעשתה בחינה מסוג זה בעבר, לרוב היא איננה משקפת את המציאות לאורך זמן.

פעילות "בין תאגידית"

  1. אחד מתחומי הנישה של פעילות המשרד, הינו הסדרת פעילות בין תאגידית, בפרט בתאגידים אשר מנהלים פעילות במבנה אשר איננו מוכר יחסית בישראל, אך מוכר בעולם המערבי כפעילות "side by side", למשל: מלכ"ר שמחזיק בחברה, חברה שמחזיקה במלכ"ר וכיו"ב.

  2. מדובר בנישה נעדרת אקו-סיסטם מספק של תחומי שירות, ומנגד – מהווה כר פורה, הן לניהול בלתי תקין, לא אפקטיבי ולחשיפה משפטית של התאגידים ונושאי המשרה שלהם.

  3. הקמת תאגידים בעלי ממשק כאמור, הינה מלאכת מחשבת שאם נעשית נכון מראש עשויה לחסוך משאבים רבים לארגון, כמו גם למשקיעים שלו. שילוב ההתמחות הייחודית של המשרד בתחום זה, בשילוב עם תחומי הידע והייעוץ הקיימים היא בעלת פוטנציאל עסקי גבוה לשיתופי פעולה עסקיים אף בין ארגונים גדולים.

IMPACT INVESTMENTS

GOLDIMPACT יחד עם זהבי דיין ייעוץ משפטי ועורכי דין הינו בעל התמחות מיוחדת וחדשנית בליווי משקיעים ומיזמי אימפקט. עוד על השקעות אימפקט והצרכים המיוחדים הנדרשים ליזמים/משקיעים/תאגידים העוסקים בתחום חדשני זה בישראל: (לינק למאמר שנמצא בקובץ נפרד: מה כדאי לדעת על השקעות אימפקט).

זירת נותני השירותים בישראל, בתחום האימפקט הינה זירה מתהווה, ואנו נמנים על חלוצי התחום בישראל.

ארגונים מובילים במשק הישראלי היום מבקשים להוביל גם בסקטורים של חדשנות ויצירת ערכים. אנו סבורים כי שילוב היעדים העסקיים וההתמחויות המתפתחות כיום בעולמות הטכנולוגיה וההשפעה החברתית, בצד הידע שיש ל- GOLDIMPACT ו- זהבי דיין עורכי דין בליווי משקיעים ופיתוח מודלים ייחודיים לניהול ההשקעה כ- IMPACT INVESTMENT, מייצרים פוטנציאל עסקי משמעותי תוך מיצוב בעולמות של יזמות וחדשנות טכנולוגית.

למידע נוסף על IMPACT INVESTMENTS ראה: GLOBAL SOCIAL IMPACT INVESTMENT STEERING GROUPמה כדאי לדעת על השקעות אימפקט

חברות / מלכ"רים

ניהול תאגידים, טיפול בנושאי משרה וחובותיהם, אחריות תאגידית, קוד אתי, עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), ניהול תקין וטיפול בתחומים הקשורים בתקנון העמותה, אל מול גיוסי תרומות, סעיף 46, שכר חברי ועד, בניית הדירקטוריון בחברה לתועלת הציבור, סוגיות במחוזרים כספיים של עמותה בהיקפים גדולים וכיו"ב – כשמדובר בארגונים ללא כוונת רווח, המתמודדים עם אתגרים מורכבים – דורשים מיומנות וניסיון שאינם טריוויאליים.

גיוסי הון לעמותה והקמת עמותות המיועדות לשרת חברות עסקיות או חברות עסקיות שמעוניינות להקים ארגונים ללא כוונת רווח בצידן (side by side ) – דורשים התמחות מיוחדת ואנשי מקצוע, הן בתחום הייעוץ הכלכלי- אסטרטגי, הן בתחום הייעוץ החשבונאי והן בתחום הייעוץ המשפטי.

תחום המלכ"רים, ניהול עמותה, ניהול חל"צ, ניהול אגודה שיתופית, מתמחים GOLDIMPACT וזהבי דיין עורכי דין במגוון האתגרים הנובעים בין היתר מ: ניהול מורשי חתימה, ניהול מכרזים, מחזורי הכנסות אל מול כללי ניהול תקין, ביקורת עומק של רשם העמותות, דו"ח מבקר, דיווחים לרשם העמותות, ניהול ועד, ניהול דירקטוריון, מיזוגים, ניהול תקין, ניהול עובדים, טיפול בפרוטוקולים, קבלת כספים והעברת כספים, העברת תרומות, קבלת תרומות, גיוס תרומות ועוד.

זכויות יוצרים והפרות דיגיטליות

  • חוק זכויות היוצרים תשס"ח-2007 ("החוק"), מעניק ליוצר היצירה זכויות שונות ביצירתו. זכויות אלה מוגדרות בסעיף 11 לחוק. כפי שמצוין בדברי ההסבר לחוק, ניתן לסווג את הזכויות הניתנות מכוחו גם כ"זכויות כלכליות". סעיף 4 לחוק מונה את רשימת היצירות הנהנות מהזכויות המוקנות בחוק. יצירות אלה מוגדרות בסעיף 1 לחוק (סעיף הגדרות). העולם הדיגיטלי מעמיד אתגרים מורכבים לארגונים המנהלים את עסקיהם באמצעות אתרי אינטרנט. ניהול אתרי אינטרנט דורש הערכות מיוחדת, הן ברמה העסקית והן ברמה המשפטית, החל משלב תכנון האתר, הנראות שלו, לרבות התייחסות להפרות פוטנציאליות, לא רק של הגולשים הישירים באתר, אלא גם של צדדי ג' ואתרים אליהם מפנה האתר. קיימים היום פתרונות לא מעטים להתמודדות עם האתגרים האמורים, חלקם בדמות – מדיניות פרטיות, תקנון אתר וטיפול מיוחד במאגרי מידע.

 

  • רשימות לקוחות כקניין רוחני – קיימות זוויות נוספות המוכרות היום כקניין רוחני – כך, למשל סודות מסחריים ורשימות לקוחות כמו גם מתודולגיות עבודה של ארגונים המוכרים כקניין רוחני של אותם ארגונים. ניהול אסטרטגי מוקדם ונכון של אלה עשוי להוות מנוע צמיחה כספי של אותם ארגונים וגם עשוי למנוע הפרות עתידיות של זכויות ותביעות רחבות היקף.

מידע נוסף בעניין ניהול אתרי אינטרנט וקניין רוחני ראה:
Aspects of Franchising Law in Israel
מאמר בעניין הפרות זכויות יוצרים באתרי אינטרנט