מאמרים וחדשות

מה כדאי לדעת על השקעות אימפקט

מהי "השקעת אימפקט"

השקעות שמבוצעות בחברות, ארגונים וקרנות, מתוך כוונה לייצר ערך חברתי/סביבתי באופן שמשולב אינטגרלית יחד עם ההחזר הפיננסי שהוא התוצאה של אותה השקעה והמודל העסקי של הארגון בו מבוצעת ההשקעה.

השקעות אימפקט יכולות להתבצע הן בשווקים צומחים והן בשווקים מפותחים, ועשויה לייצר טווח תשואה החל מתחת למחיר השוק ועד למחיר השוק, תלוי בנסיבות ובתנאים במסגרתם מבוצעת ההשקעה ופועלת החברה/המיזם. בשוק השקעות האימפקט המתפתח, מוזרם ההון לטובת מיזמים אשר המודל העסקי שלהם, במהותו, מציע פתרון לאתגרים בינלאומיים מהותיים עימם מתמודד השוק העולמי היום, במגזרים כדוגמת: חקלאות בת קיימא, טכנולוגיה נקייה, "מיקרו-פייננס", הורדת יוקר המחייה, הנגשת דיור, שירותי בריאות, חינוך וכיו"ב.

מאפייני ה"ליבה" של השקעות אימפקט

על מנת

לקבוע כי מיזם רלוונטי להשקעות אימפקט, או כי השקעה מסויימת צריכה להיות מתועלת לכיוון "אימפקט", נהוג לבדוק אם מתקיימים 4 התנאים הבאים:

  1. כוונה – כוונתו של משקיע, כי המיזם בו הוא משקיע, ישתמש בהון המושקע, לייצר ערך, או לייצר השפעה חיובית חברתית או סביבתית, היא התנאי הראשוני הבסיסי וההכרחי לשוק השקעות האימפקט.

  2. השקעה רווחית, ציפיות לתשואה גבוהה – השקעות אימפקט מצופות לייצר תשואה או הגדלת ההון הבסיסי או, לכל הפחות, החזר הקרן.

  3. טווח הרווחיות ומדרג הנכס – השקעות אימפקט מבקשות לאתר תשואות פיננסיות אשר נעות בטווח שמתחת למחיר השוק, מה שלפעמים נעשה בפורמט של זכיינות, ועד לשער שוק מתואם, ויכולות להתקיים באופנים שונים, כדוגמת: השקעות שווה ערך כספי/מזומן, Royalties / הכנסה קבועה, הון סיכון או Private Equity.

  4. מדדי השפעה – אחד מסימני ההיכר של עולם השקעות האימפקט הינו המחוייבות של המיזם בו מבוצעת ההשקעה, למדוד ולדווח באופן שוטף, על עמידה ביעדים החברתיים / סביבתיים, אשר משולבים במהותו של המודל העסקי המשפיע כאמור, הכל תוך הבטחת שקיפות מירבית.

המשקיע:

גישתם של המשקיעים לעניין מדדי ההשפעה משתנה בהתאם למטרות אותם הם מעוניינים להשיג, היכולת הכלכלית שלהם והמשאבים אשר עומדים לרשותם (למשל במקרה של שותפויות אסטרטגיות, כאשר ההשקעה מתבצעת ב – שווה ערך כספי. בחירתם של המשקיעים לעניין הערך אותו הם מעוניינים לייצר באמצעות ההשקעה שלהם, או לעניין האתגר החברתי סביבתי שבו הם מעוניינים, בדרך כלל משקפים או משתקפים ממטרות המשקיע ובדרך כלל יובילו לתיעול ההשקעה בהתאם.

מדדי ההשפעה החברתית סביבתית של המיזם:

מדידת ההשפעה של המיזם, נשענת בדרך כלל על פרקטיקות ומתודולוגיות מדידה סדורות אשר המקובלת שבהם, כוללת:

  1. המטרות: ביסוס מטרות חברתיות סביבתיות, בהתאם לפורט פוליו של המשקיע או היזמים.

  2. המדדים: ביסוס מדדי ההשפעה, תוך שימוש בסטנדרטים המקובלים בעולם האימפקט, בפרמטרים שעיקרם: זמן, כסף, כימות נתונים, מקום, משאבים וכיו"ב, כל אלה חייבים להיות קשורים בקשר ישיר למטרות שנקבעו.

  3. ניהול הנכס (Asset Management): שקיפות ודיווח למשקיע, לעניין הביצועים החברתיים סביבתיים, באופן שיאפשר למשקיע ניהול ההשקעה שלו וניטור ההשקעה שלו ביחס למטרות שנקבעו.

למה השקעות אימפקט:

אחד האתגרים הניצבים בפני משקיע, בבואו להחליט אם לבצע השקעת אימפקט, הינו ההשקפה ארוכת השנים, לפיה לכאורה - המשאבים הרלוונטיים להתמודדות עם אתגרים חברתיים סביבתיים הינם אך ורק כאלה של תרומות פילנתרופיות, בניהול מלכ"ר (NGO ובישראל- עמותה, חל"צ וכ"ו). בעוד שהשקעות עסקיות צריכות להתמקד אך ורק בהשגת תשואות פיננסיות.

לאורך השנים התפיסה המבדלת בין שני התחומים האמורים – העסקי מול החברתי, הלכה ודהתה, ומזה לפחות שני עשורים, שמשקיעים באירופה, באוסטרליה ובארה"ב, נהנים מההזדמנויות המגוונות שיש לשוק השקעות האימפקט להציע. במסגרת הזדמנויות אלה, יכולים משקיעים לקדם פתרונות חברתיים סביבתיים, באמצעות השקעתם, תוך שהשקעות אלה אף מניבות תשואה פיננסית. משקיעים רבים, מכל מיני זירות עסקיות, נכנסים לשוק ההשקעות המשפיעות, שוק שצומח וגדל.

להלן נפרט כמה מן המניעים המובילים של משקיעים להשקיע אימפקט:

  1. בנקים, קרנות פנסיה, יועצים פיננסיים ומנהלי השקעות יכולים לספק אפיקי השקעה לפרטיים ומוסדיים, שיש להם עניין בקידום אג'נדה חברתית או סביבתית כלשהי.

  2. ארגונים מוסדיים או משפחתיים (כמו Multi Family Offices) יכולים למנף את הנכסים שלהם באופן משמעותי, כדי לקדם את המטרות החברתיות ו/או הסביבתיות, אשר נמצאים על סדר יומם, תוך שימור ואפילו הגדלת התרומה הכוללת שלהם לעניינים אלה.

  3. משקיעים ממשלתיים ומוסדות מימון פיתוח יכולים לספק למשקיעים מהסקטור הפרטי מוטיבציות לכדאיות הכלכלית הגלומה במודלים המשלבים תשואה פיננסית וחברתית בו זמנית.

השקעות אימפקט (השקעות משפיעות, או השקעות חברתיות, כפי שמכונות לעתים), אפוא, הינן אטרקטיביות למשקיעים מסוגים רבים- בנקים, חברות ביטוח, קרנות, אנג'לים (משקיעים פרטיים) וכיו"ב.

המודל הפיננסי של השקעות אימפקט (מודל משפיע):

התשואות מהשקעות משפיעות, משתנות ממשקיע למשקיע. חלק מן המשקיעים, מבצעים את ההשקעה, תוך נטילת פוזיציה ספקולטיבית יותר, לעתים על מנת למקסם או לזרז את ההשפעה החברתית סביבתית. אחרים מחפשים "להכות את השוק". מרבית המשקיעים שמנוטרים על ידי מכונים בינלאומיים להשקעות חברתיות, או השקעות אימפקט, מחפשים השקעות תחרותיות בתשואה של מחיר השוק (competitive market rate). מנהלי נכסים אצל משקיעים מדווחים שביצועי הפורט-פוליו תואם ואפילו עולה על ציפיות המשקיעים הן לגבי אימפקט חברתי סביבתי והן לגבי התשואה הפיננסית, בשווקים צומחים, שווקים מפותחים ובשוק העסקי באופן כללי. במקרים המועטים בהם משקיעים דיווחו על מקרים של ריסק משמעותי בתיקי השקעות האימפקט שלהם, היו אלה דווקא היישום של המודל העסקי והניהול, הגורמים המרכזיים לסיכון.

כדי לספק מידע יותר קונקרטי בדבר התשואות הפיננסיות של השקעות חברתיות סביבתיות, פרסמה אוניברסיטת קיימברידג', בחודש יוני 2015, ניתוח נתונים מקיף לעניין הביצועים הפיננסיים (מחיר השוק) של השקעות אימפקט, אשר בוצעו על ידי קרנות פרטיות וקרנות הון סיכון.

קרנות הון אימפקט:

משקיעי אימפקט רבים בוחרים להשקיע באמצעות קרנות שהפורטפוליו שלהן משקף מטרות חברתיות, סביבתיות ופיננסיות, אשר תואמות את אלו שלהם. קרנות אלה ניתן למצוא בצמתי מידע, כגון של מרכזי מידע בינלאומיים אשר עוסקים בתחום ה- Impact Investments.

גודל שוק השקעות אימפקט:

המונח "השקעות אימפקט", או באנגלית: "Impact Investing" – הוא ביטוי חדש יחסית, אשר בדרך כלל משמש לתיאור השקעות המבוצעות במגוון רחב של סקטורים, דרגות ואזורים, לכן קשה לכמת את הגודל האמיתי של השוק הגלובלי הזה, ואולם, בהתאם סקרים שנערכו בשנתיים האחרונות, משקפים שנתח השוק הוא מהותי, ובעל פוטנציאל צמיחה משמעותי. אמנם שוק השקעות האימפקט, כמו גם השווקים והסקטורים הסובבים ותומכים בו, הם חדשים יחסית (למרות שהשקעות אימפקט קיימות שנים רבות וחלק מהמשקיעים, מבצעים השקעות מסוג זה מזה כמה עשורים), משקיעים צופים גידול בהשקעות האלה בעתיד.

תמיכה ממשלתית בהשקעות אימפקט:

ממשלות בעולם מגבירות את התמיכה שלהן בהשקעות אימפקט יותר ויותר. כך, למשל, ממשלת בריטניה מעניקה הקלות מס של עד 30% למשקיעי אימפקט, דבר שמצופה להגדיל את היקף ההשקעות הללו בחמש השנים הקרובות בכ- 500 מיליון ליש"ט.

האיחוד האירופי ביצע תיקוני רגולציה על מנת להכיר פורמאלית בקרנות שמשקיעות 70% מה- Investor Capital שלהן בעסקים חברתיים אירופאיים, כ"קרנות מיזמים חברתיים אירופאיות", מה שמאפשר למנהלי המיזמים הללו לשווק ולגייס הון בצורה יעילה יותר.

הנהגת ה-G8 השיקה ב-2013 את פורום ההשקעות החברתיות, פורום שעוסק ביוזמות מחקר, שיתופי פעולה גלובליים, קיום אירועים אונליין ודה פקטו ותמיכה בקבוצות מקצועיות המתמחות בסטנדרטים של השקעות אימפקט, ניהול וניוד נכסים, פיתוח בינ"ל ועוד.

לקבלת מידע נוסף לגבי תכניות השירותים שלנו: Info@goldimpact.org


 
מאמרים נוספים

מאמרים אחרונים